Orion is het schooljaar goed begonnen!

Geplaatst 9 sep. 2013 04:49 door St. Orion
Na een geslaagd slotfeest op Drostenburg en de zomervakantie was het weer een mooie start van het jaar. Voordat de leerlingen weer naar school kwamen is er hard gewerkt in bijeenkomsten bij Orion en op de scholen. De toch altijd weer intensieve bezigheden werden dan ook bekroond met een al even geslaagd feest als opening van het schooljaar op 30 augustus. 

Ditmaal werd het door 250 personeelsleden, bestuurder en de Raad van Toezicht met stralend weer gevierd op de locatie Burg. Eliasstraat. Momenten waarop men elkaar informeel nog beter leert kennen. Mooie momenten tussen het toegewijde werk en meer formele activiteiten. 

We zien uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 17 januari 2014!


Comments