Nog twee Orion scholen Excellent!

Geplaatst 22 jan. 2018 02:26 door Jelka Bröcheler   [ 29 jan. 2018 04:02 bijgewerkt ]
       

Vijf van de negen Orion scholen zijn Excellent! De enige twee scholen voor speciaal onderwijs in Nederland die dit jaar het predicaat Excellente School krijgen overhandigd zijn allebei van Orion. Genoeg redenen dus om enorm trots te zijn op onze scholen en de schoolteams in het bijzonder!

De Van Koetsveldschool en Orion College Zuid krijgen vandaag het predicaat Excellente School overhandigd. De Van Koetsveldschool voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen heeft het predicaat Excellente School gekregen voor haar planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming voor deze kwetsbare doelgroep. Orion College Zuid krijgt het predicaat Excellente School op het gebied van schoolklimaat en gedrag. Deze school voor voortgezet speciaal onderwijs is er speciaal voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen.

Directeur Camille van Ruth van de Van Koetsveldschool is heel erg trots op dit resultaat. ‘Het is de bevestiging voor het feit dat we iets bijzonders ontwikkeld hebben. Juist onze doelgroep is extra kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op misbruik. De leerlingen zoeken zelf vaak makkelijk toenadering en kunnen moeilijk hun eigen grenzen aangeven.

Door onze planmatige aanpak leren de leerlingen hun eigen lichaam beter te kennen, leren ze om te gaan met emoties en verliefdheid en op tijd ‘Stop, hou op’ te zeggen.’

De jury zegt over Orion College Zuid:'De leerlingen van Orion College Zuid worden veelal aangemeld met een scala aan faalervaringen en soms zelfs trauma’s in het onderwijs, naast hun externaliserende gedragsproblematiek. Zij hebben hierdoor vaak weerstand richting school ontwikkeld en zijn extreem gevoelig voor een negatieve sfeer. Voor hen is het van extra belang dat zij het vertrouwen in school en in zichzelf weer terug krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden met een voorspelbaar, veilig, positief en ondersteunend schoolklimaat. Een klimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden, een klimaat waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en wat leerlingen wél kunnen. De verwachting van het team was dat als dit klimaat kan worden neergezet, de strijd met de leerlingen vervangen zal worden door samenwerking.’
GEFELICITEERD!!!! Wij zijn enorm trots op deze geweldige prestatie en de vrucht van alle inspanningen alle teamleden  

Klik hier om het persbericht van de Van Koetsveldschool te lezen.
Ċ
Jelka Bröcheler,
29 jan. 2018 04:01
Ċ
Jelka Bröcheler,
22 jan. 2018 02:56
Comments