Nog meer directeuren behaalden hun diploma mediawijsheid...

Geplaatst 25 nov. 2014 02:35 door Jelka Bröcheler
Waarom is mediawijsheid van belang voor OCZ?

De impact van de media drukt steeds meer een stempel op maatschappij en individu. Juist onze leerlingen dienen 'Mediawijs' te zijn om straks in deze maatschappij de kansen te leren benutten om een volwaardig burger te zijn. Daarnaast is het van belang dat naast de kansen, ook kennis wordt genomen van de risico's. (veiligheid)

Wat was het meest bijzondere wat je er van hebt geleerd?
Ik ervoer dat het in mijn/ons vak zeer belangrijk is dat je weet wat er is en speelt. Zeker gezien de razendsnelle ontwikkeling. Je moet, zeker in ons vak, bijblijven.

Welke lessen kan speciaal onderwijs er van leren?
Welke leerling gaat straks 'gastlessen' verzorgen binnen de school?

Hoe media wijs zijn jouw leerlingen?
De meeste leerlingen zijn soms te wijs. Weten precies wat ze wel/niet kunnen doen binnen de juridische grenzen.
Inhoudelijk krijgen zij hier onderricht in zaken die zij als schoolverlater goed kunnen gebruiken in de maatschappij.

Hoe zie je mediawijsheid in relatie tot de rechten van het kind?
Van groot belang is wat de rechten zijn van het kind als het om zaken gaat die op internet komen te staan. Hoe staat het met de (online) privacy? Wat mogen ouders wel/niet weten? Hoe staat internet borg voor de veiligheid van het kind en straks als volwassene?

Comments