Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Geplaatst 14 jan. 2016 01:57 door Dea Mooij
Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen.

Orion heeft een protocol meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld, zodat de beroepskrachten die binnen Orion werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er binnen een school van Orion een vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan wordt conform dit protocol gehandeld.

Het protocol van Orion voor het handelen volgens de Meldcode is de de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling getoetst en goedgekeurd. Daarmee heeft Orion het Keurmerk Meldcode verdiend! Dat betekent dat Orion beschikt over een protocol dat aan de (momenteel geldende) wettelijke eisen voldoet.
Comments