Artikel in NRC over kwetsbare gezinnen en onderwijs

Geplaatst 20 mrt. 2020 07:26 door Jelka Bröcheler

'Verplicht thuiszitten is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen allerminst fijn. Voor hen zijn school en de sportclub juist een veilige plek.' Aldus NRC. In het artikel worden een aantal collega's van Orion geïnterviewd en vertellen ze hoe ze leerlingen en hun gezin bijstaan tijdens deze crisis.

Evelyne Offerman zegt in het interview: „Door een warme, gezonde omgeving te creëren, zien we de stress afnemen. De vreugde en houvast die school normaal biedt, valt nu weg.” Ze verwacht bovendien dat de coronamaatregelen ook invloed hebben op de stress en veerkracht van de ouders, die toch vaak al kampen met opvoedproblemen, psychische problematiek of schulden.''

Verder in het artikel staat:
Juf Lianne Koper houdt op de Mr. de Jonghschool haar groep 8 ook nauwlettend in de gaten. „Als ik videobel met kinderen, dan vraag ik ook even of thuis alles goed gaat, of het goed gaat met mama.” Ze kent de kinderen goed en merkt snel wanneer het zich anders gedraagt dan anders. Ze kan daarna hulp inschakelen.


Comments