Actueel alle berichten


Een dip... nieuw blog

Geplaatst 14 sep. 2017 01:48 door Jelka Bröcheler

Vandaag een nieuw blog online van Jenny de Leth - moeder van leerlinge van Drostenburg Brenda. 

Orion in thema bijlage Elsevier

Geplaatst 11 sep. 2017 08:19 door Jelka Bröcheler   [ 11 sep. 2017 08:28 bijgewerkt ]

Deze keer in de thematische bijlage (pagina 20-21) bij Elsevier een artikel over ons beleid met betrekking een gezonde leefstijl. Lees over de Gerhardschool - de gezondste school van Amsterdam! Directeur Erik Scheerder vertelt over zijn visie op de rol van de school hierin en ook waarom dit juist voor onze leerlingen zo belangrijk is.

Orion tekent Convenant Aanpak Gezond Gewicht

Geplaatst 19 jul. 2017 11:39 door Jelka Bröcheler


Vanuit de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een plan van aanpak opgesteld voor gezonde leefstijl voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Het convenant is samen met de wethouders Van der Burg (Zorg en Welzijn en Sport) en Kukenheim (Diversiteit, Onderwijs en Jeugd) ondertekend op vrijdag 30 juni jl.

293 diploma's en certificaten!

Geplaatst 19 jul. 2017 05:32 door Jelka Bröcheler   [ 19 jul. 2017 05:36 bijgewerkt ]


In totaal behaalden de Orion leerlingen dit jaar 293 diploma's en certificaten! Dat mag in de krant! En dat doen we dan natuurlijk ook... aanstaande zaterdag staat het paginagroot op de achterpagina van Parool! 

Alle leerlingen en alle docenten en ondersteuners die hen hier bij geholpen hebben: van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat! En nu lekker genieten van de vakantie!

Eindstand fietsproject 3.512 Euro voor Kika!

Geplaatst 19 jul. 2017 04:39 door Jelka Bröcheler


Onder de naam Team Speciaal Voor hebben leerlingen van de Orion Colleges van 12 tot en met 16 juni meer dan 400 kilometer fietsen en daarmee geld opgehaald voor Kika. Een reis waarin ze Nederland verkennen, heerlijk fietsen en ook nog een goed doel sponsoren. 

In totaal haalden zij 3.512 Euro op voor Kika met dit geweldige bedrag!

Hartelijk dank aan alle sponsoren en natuurlijk bovenal aan de leerlingen en docenten die deze tocht der tochten hebben gerealiseerd!

Op de website stellen de leerlingen zichzelf voor èn staat bovendien een geweldig leuk verslag van meester Cees. Klik hier voor de website.

Orion leerlingen naar Georgië

Geplaatst 19 jul. 2017 04:29 door Jelka Bröcheler

Op donderdag 20 juli gaat stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) voor het eerst in het vijfjarig bestaan met 13 JDK-jongeren een reis naar het buitenland maken. Stichting JDK zal reizen naar Georgië. De jongeren zullen samen met drie begeleiders tien dagen verblijven in een scouting centrum genaamd International Scout Centre Rustavi (ISCR). De eerste vijf nachten verblijven de jongeren in Rustavi. De dagen daarop zullen de jongeren naar het oosten van Georgië reizen: Camp site Pona. In dit prachtige dorp dat zich tussen de bergen bevindt, zullen de jongeren kamperen. De JDK-jongeren zullen deze tien dagen doorbrengen met 15 Georgische jongeren. Zij zullen in contact komen met elkaars taal, cultuur, tradities, sportactiviteiten, normen en waarden.
De JDK-jongeren zullen een onvergetelijke uitwisseling tegemoet gaan!

Jaarverslag 2016

Geplaatst 10 jul. 2017 05:06 door Dea Mooij


Het jaarverslag 2016 van stichting Orion is gereed. Een aantal belangrijke ontwikkelingen uit 2016 worden hieronder beschreven. Meer weten? Lees verder in het jaarverslag 2016! 

Passend onderwijs
Passend onderwijs en de transitie jeugdzorg waren ook in 2016 de meest bepalende ontwikkelingen voor Orion. In 2015 was dit nog nieuw – bijvoorbeeld door de afsplitsing van cluster 2 scholen en ambulante begeleiding - en zoekend vanuit het Expertisecentrum Orion naar onze nieuwe rol als speciaal onderwijs in het stelsel van passend onderwijs. 

In 2016 nog evenzeer in ontwikkeling maar ook steviger en stabieler. In verband met dalende leerlingaantallen is er afgelopen jaren steeds sprake geweest van RDDF plaatsingen, een zoektocht naar middelen voor zorgkosten en is in de zomer van 2016 de locatie Orion College Wognumerplantsoen gesloten. Tegelijkertijd is onze locatie Orion College West, voor internaliserende gedragsproblematiek, maatwerk en huisonderwijs, groeiend. En alles bij elkaar lijkt ons leerlingenaantal nu te stabiliseren. Ook is het na jaren onderhandelen gelukt om de verpleegkundige zorg per 1 januari 2017 aan Cordaan over te dragen, waardoor we verpleegkundigen niet langer uit de onderwijsbekostiging hoeven te betalen. 

Verder heeft het Expertisecentrum met een aantal samenwerkingsverbanden een meerjarig contract afgesloten voor de ondersteuning aan het regulier onderwijs in het betreffende samenwerkingsverband. Door het Expertisecentrum, de diverse Orion events én de kwaliteit van onze scholen groeit de naamsbekendheid van Orion voor ondersteuning bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Samenwerking binnen de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam
Orion heeft samen met de zeven andere openbare schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Amsterdam een vereniging opgericht om gezamenlijke activiteiten in onder te kunnen brengen. Daarnaast is met deze schoolbesturen het gesprek gaande hoe in de diverse wijken in Amsterdam de ondersteuning van het regulier en speciaal basisonderwijs in het kader van passend onderwijs door Orion nabij deze scholen georganiseerd kan worden. 

Ook is met de collega-schoolbesturen in het speciaal onderwijs, met name Altra en de Bascule, sprake van een hernieuwde samenwerking, om over de grenzen van de eigen instellingen heen te kijken naar wat nodig is voor passend onderwijs voor alle leerlingen met gedragsproblemen in Amsterdam en omstreken.

Onderwijskwaliteit
De kwaliteit op de Orion scholen staat! Alle scholen hebben basiskwaliteit. Daarnaast hebben naast de Mr de Jonghschool, nu ook de Gerhardschool en Orion College Noord het predicaat Excellente School behaald. In 2017 heeft nog een aantal Orionscholen zich aangemeld voor het excellentietraject. In 2016 is het Orion kader voor goed onderwijs aangepast op het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs. Dit kader wordt in 2017 voor het eerst gebruikt voor de zelfevaluaties en audits door het interne auditteam. Ook doet Orion dit voorjaar mee aan de pilot bestuursgericht toezicht van de inspectie. De Gerhardschool, de Van Koetsveldschool en Orion College Noord hebben vignetten voor gezonde school gekregen; andere scholen volgen.

Personeel
Om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen én daarnaast de ontwikkelingen van Passend Onderwijs én de kwaliteitsimpuls te realiseren, wordt door de medewerkers van Orion hard gewerkt. Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen, scholing voor directeuren, teamleiders, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt steeds meer samengewerkt tussen de scholen. 

Huisvesting 
Orion College West zal in de zomervakantie van 2017 verhuizen naar nieuwbouw op locatie naast Drostenburg. Voor Orion College Zuid wordt een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool Berkhoff) geschikt gemaakt. Deze verhuizing vindt plaats in de tweede helft van 2018.

En verder
In 2016 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van de heer H. Hoogerwerf en mevrouw M. Kuitenbrouwer. De heer H. Hoogerwerf is opgevolgd door de heer S. van Hameren. Voor de opvolging van mevrouw M. Kuitenbrouwer is begin 2017 een wervingsprocedure gestart. 
Eind 2016 is het medezeggenschapsstatuut en aangepast. Van vertegenwoordiging per cluster van scholen is de overstap gemaakt naar vertegenwoordiging van alle scholen met een personeelslid en ouderlid. Naar aanleiding van deze wijziging zijn begin 2017 verkiezingen georganiseerd. 

Reacties welkom
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.

Orion in Elsevier

Geplaatst 10 jul. 2017 02:52 door Jelka Bröcheler


Afgelopen zaterdag verscheen de bijlage Onderwijs voor de toekomst bij Elsevier. Met daarin een paginagroot artikel over ons speciale onderwijs. Juist met onze kennis en ervaring met onderwijs op maat kunnen we regulier onderwijs helpen om invulling te geven aan passend onderwijs. Nieuwsgierig? Klik hier!

Orion bij RTV NH

Geplaatst 27 jun. 2017 00:52 door Jelka Bröcheler

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/208233/Laagbegaafde-kinderen-dankzij-fietstocht-eindelijk-eigen-buurt-uit

RTV NH heeft een nieuwsitem gemaakt van ons fietsproject. Een erg leuk filmpje dat een leuk beeld geeft van het project. De titel had wat ons betreft iets anders gemogen... maar we hebben toch maar weer mooi aandacht kunnen vragen voor ons onderwijs!

Geweldige Prokkelweek

Geplaatst 22 jun. 2017 05:14 door Jelka Bröcheler   [ 22 jun. 2017 05:18 bijgewerkt ]


Orion College Noord, West en Zuidoost hebben geweldige @Prokkel stages (prikkelende ontmoeting) gehad! Dank aan @UWVnl @Cisco @Nuon, Randstad, Sodexo en alle andere werkgevers! De leerlingen hebben genoten! Simulator van een vliegtuig besturen, zeevissen, ICT stages en nog veel meer bijzondere activiteiten en stages. En dat niet alleen: leerlingen hebben stageplekken aangeboden gekregen bij Nuon repro, Sodexo, Randstad kantine. Kortom het is niet alleen super leuk, maar opent ook deuren!

1-10 of 217