Actueel alle berichten


Orion College Zuid officieel Gezonde school

Geplaatst 5 feb. 2018 05:53 door Jelka Bröcheler

Orion College Zuid heeft het vignet gezonde school behaald op het themacertificaat welbevinden. Dit is de eerste stap in het werken naar een gezondere school. De komende schooljaren willen ze verder gaan met de andere thema's voeding, seksuele vorming en sport. 

Dit eerste resultaat wordt op 23 februari gevierd met een gezond ontbijt op school.  

Orion zoekt nieuwe bestuurder

Geplaatst 1 feb. 2018 05:47 door Jelka Bröcheler


In verband met het naderende vertrek van huidige bestuurder is de raad van toezicht van stichting Orion op zoek naar een ondernemende, verbindende, nieuwsgierige, ambitieuze en gedreven bestuurder.

"Borging in transitie". De begroting 2018 is vastgesteld.

Geplaatst 1 feb. 2018 02:54 door Dea Mooij   [ 1 feb. 2018 03:04 bijgewerkt ]

De begroting 2018 van Orion "Borging in transitie" is met positief advies van de GMR en goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld.

De belangrijkste ontwikkelingen die in 2018 verwacht worden zijn:
 • Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden. Op die datum of eerder zal ook de integratie van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind teams zijn afgerond. In de eerste helft van 2018 zal gekeken worden hoe binnen de scholen de afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit tussen de school zelf en de externe dienstverlener het beste vorm gegeven kan worden.
 • In 2018 zal een mid-term review van het strategische beleid worden uitgevoerd. Kernvragen hebben zowel betrekking op de mate waarin het huidige strategische beleid gerealiseerd wordt als op de voorbereiding voor de nieuwe vijfjaren termijn (2020-2025).
 • In verband met de komende pensionering van de huidige bestuurder is een wervingstraject voor een nieuwe bestuurder ingezet, dat afgerond zal worden voor de zomervakantie.
 • Eind van het jaar zal het Orion College Zuid kunnen verhuizen naar de Wibautstraat. De school krijgt dan ook een nieuwe naam: Orion College Amstel.


Speerpunten voor 2018:
 1. Orion Werkstraat. In de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2018 zal de samenwerking van de vier scholen versterkt worden. De nadruk ligt op het stroomlijnen en uniformeren van de aanpak en het gezamenlijk creëren van meer bovenschoolse projecten. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van werknemersvaardigheden van de leerlingen en het creëren van meer kansen op de arbeidsmarkt.
 2. Project Wonen. Door middel van een samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt in een vroeg stadium de route naar zelfstandig (leren) wonen voor deze jongeren voorbereid. Hiermee neemt de kans op succesvol functioneren van de jongere in de maatschappij na zijn of haar 18e levensjaar toe.
 3. Expertisecentrum Orion. Orion zet zich in om een waardevolle bijdrage te leveren aan passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Daarnaast gaat Orion extern partnerschap aan ten behoeve van haar eigen leerlingen, nu en in de toekomst. In 2018 zal de bestaande samenwerking van het Expertisecentrum met de samenwerkingsverbanden worden geïntensiveerd en bekeken of ook voor andere samenwerkingsverbanden in de regio het Expertisecentrum een waardevolle partner kan zijn. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de verbetering van de presentatie van het Expertisecentrum en de professionalisering van de medewerkers.
 4. Toekomstbestendig onderwijsaanbod. De onderwijskwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem van de Orionscholen zijn van hoog niveau. Wat betreft de onderwijskwaliteit leggen we komende jaren de nadruk op een toekomstbestendig onderwijsaanbod: de leergebied overstijgende vakgebieden (sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming), 21e eeuwse vaardigheden en het profielpunt techniek en technologie (naast sport, en kunst en cultuur).
 5. Duurzame kwaliteit personeel. Naast de individuele scholing en teamscholing binnen de scholen vinden professionaliseringsactiviteiten voor alle taak- en functiegroepen plaats vanuit de Orion Werkplaats. Daarnaast besteden we de komende periode extra aandacht aan ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 6. Bedrijfsvoering is en blijft op orde. Voor 2018 betekent dit:
 • Maximaal benutten van de ondersteuning van onderwijsbureau Meppel op het vlak van P&C, Personeelszaken en Huisvesting.
 • Zorgvuldige afstemming van de inzet van het personeel en de werkzaamheden met de zorgaanbieders, die de aanbesteding jeugdzorg en jeugd-GGZ hebben gewonnen en overdracht van de schoolmaatschappelijk deskundigen.
 • Verhuizing Orion College Zuid naar de nieuwe locatie aan de Wibautstraat.

Orion en Cordaan tekenen samenwerkingsovereenkomst

Geplaatst 30 jan. 2018 08:28 door Jelka Bröcheler   [ 31 jan. 2018 01:56 bijgewerkt ]


Op dinsdagmiddag 30 januari tekenden Cordaan en Stichting Orion een convenant om hun samenwerking te bekrachtigen. De samenwerking heeft betrekking op kinderverpleegkundige zorg.


Stichting Orion - een stichting voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam - werkt op vele vlakken samen met Cordaan. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot kinderverpleegkundige zorg wordt de samenwerking geformaliseerd waardoor vervolgstappen integraal vorm kunnen krijgen.


Bestuurder Stichting Orion Cor De Ruiter: ‘Orion heeft als doel om leerlingen een zelfstandige plek in wonen, werken en vrije tijdsbesteding te bieden. Per leerling wordt gekeken hoe dat te realiseren is. Zo hebben we bijvoorbeeld geregeld dat leerlingen verpleegkundige zorg op school kunnen krijgen of kunnen doorstromen naar het PrO-ROC traject waarbij ze een ROC opleiding kunnen volgen begeleid door de eigen school en zelfs dat leerlingen een taakstraf kunnen uitvoeren bij hun stagebedrijf. Cordaan is daar een belangrijke partner in. Zij verzorgen de verpleegkundige zorg, begeleiden leerlingen in school en werken nauw samen met de scholen richting beschut werk en dagbesteding.


Op de foto zie je v.l.n.r.: Ellen Starke (directeur Orion College Drostenburg), Jack Deen (directeur Drostenburg), Cor de Ruiter (Bestuurder Orion), Yvonne Wilders (Bestuurder Cordaan) en Hanneke Vrielink (Cordaan directeur Cordaan Jeugd & Specialistische Zorg VGZ).

Vacature Thuisdocent

Geplaatst 24 jan. 2018 04:48 door Jelka Bröcheler   [ 24 jan. 2018 04:54 bijgewerkt ]


Voor het Expertisecentrum Orion zijn we met smart op zoek naar een thuisdocent VO. Ben jij degene die die ondersteuning kan bieden op meerdere
vakgebieden en affiniteit heeft met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 die (ernstig) ziek zijn en niet volledig naar school kunnen?

Aarzel dan niet en reageer!

Nog twee Orion scholen Excellent!

Geplaatst 22 jan. 2018 02:26 door Jelka Bröcheler   [ 29 jan. 2018 04:02 bijgewerkt ]

       

Vijf van de negen Orion scholen zijn Excellent! De enige twee scholen voor speciaal onderwijs in Nederland die dit jaar het predicaat Excellente School krijgen overhandigd zijn allebei van Orion. Genoeg redenen dus om enorm trots te zijn op onze scholen en de schoolteams in het bijzonder!

De Van Koetsveldschool en Orion College Zuid krijgen vandaag het predicaat Excellente School overhandigd. De Van Koetsveldschool voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen heeft het predicaat Excellente School gekregen voor haar planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming voor deze kwetsbare doelgroep. Orion College Zuid krijgt het predicaat Excellente School op het gebied van schoolklimaat en gedrag. Deze school voor voortgezet speciaal onderwijs is er speciaal voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen.

Directeur Camille van Ruth van de Van Koetsveldschool is heel erg trots op dit resultaat. ‘Het is de bevestiging voor het feit dat we iets bijzonders ontwikkeld hebben. Juist onze doelgroep is extra kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op misbruik. De leerlingen zoeken zelf vaak makkelijk toenadering en kunnen moeilijk hun eigen grenzen aangeven.

Door onze planmatige aanpak leren de leerlingen hun eigen lichaam beter te kennen, leren ze om te gaan met emoties en verliefdheid en op tijd ‘Stop, hou op’ te zeggen.’

De jury zegt over Orion College Zuid:'De leerlingen van Orion College Zuid worden veelal aangemeld met een scala aan faalervaringen en soms zelfs trauma’s in het onderwijs, naast hun externaliserende gedragsproblematiek. Zij hebben hierdoor vaak weerstand richting school ontwikkeld en zijn extreem gevoelig voor een negatieve sfeer. Voor hen is het van extra belang dat zij het vertrouwen in school en in zichzelf weer terug krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden met een voorspelbaar, veilig, positief en ondersteunend schoolklimaat. Een klimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden, een klimaat waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en wat leerlingen wél kunnen. De verwachting van het team was dat als dit klimaat kan worden neergezet, de strijd met de leerlingen vervangen zal worden door samenwerking.’
GEFELICITEERD!!!! Wij zijn enorm trots op deze geweldige prestatie en de vrucht van alle inspanningen alle teamleden  

Klik hier om het persbericht van de Van Koetsveldschool te lezen.
Wethouder opent Orion College Drostenburg

Geplaatst 16 jan. 2018 08:25 door Jelka Bröcheler

Onder toeziend oog van schooldirecteur Ellen Starke en de leerlingenraad van Orion College Drostenburg opende Simone Kukenheim - Wethouder Onderwijs Gemeente Amsterdam - officieel de nieuwe school. Orion College Drostenburg - voortgezet speciaal onderwijs - in Amsterdam Zuidoost biedt praktijk tot en met havo onderwijs aan langdurig zieke kinderen en/of leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen met een internaliserende gedragsstoornis.

Na ruim tien jaar aan de Zekeringstraat gezeten te hebben in Amsterdam-West, heeft Orion College Drostenburg een prachtig nieuw schoolgebouw in Amsterdam-Zuidoost. In het pand is rekening gehouden met de faciliteiten die nodig zijn voor de leerlingen. Denk hierbij aan aparte groepen voor angstige leerlingen en leerlingen met een autisme spectrum stoornis, verpleging, rolstoeltoegankelijkheid en een eigen gymvoorziening. De school is specialist in onderwijs op maat en heeft ook daar ook technologische voorzieningen voor.

Met deze nieuwe school kan Orion College Drostenburg haar leerlingen nog beter voorbereiden op hun plekje in de maatschappij.

24 januari open dag Orion Colleges

Geplaatst 16 jan. 2018 01:39 door Jelka Bröcheler   [ 16 jan. 2018 01:39 bijgewerkt ]


Op woensdag 24 januari vindt de open dag plaats van alle Orion Colleges. Kijk op de websites van de scholen voor de exacte tijden en het programma.

Leerling Drostenburg genomineerd Amsterdammertje van het jaar

Geplaatst 9 jan. 2018 23:42 door Jelka Bröcheler   [ 10 jan. 2018 04:17 bijgewerkt ]


Jenell Emanuelson (10 jaar) van Drostenburg is 1 van de 10 genomineerden voor Amsterdammertje van het jaar!
 Jenell heeft de spier- en gewrichtsziekte AMC maar dat weerhoudt haar niet om alles te doen wat ze wil. Ze is ambassadeur bij Spieren voor Spieren waarmee ze andere kinderen met een handicap inspireert. Ook blinkt ze uit bij muziekles. Ze laat anderen altijd zien wat er wel kan.

Op zondag 14 januari wordt bekend gemaakt wie van de genomineerden de titel in ontvangst mag nemen... Daar kun je bij zijn! Tickets bestellen en meer info vind je hier!

Meer over Jenell op de website van Spieren voor Spieren.

Leerling van de Van Detschool schrijft eigen boek

Geplaatst 9 jan. 2018 06:23 door Jelka Bröcheler   [ 9 jan. 2018 06:24 bijgewerkt ]

Nikola Nihirni - leerling van de Van Detschool - schreef een boek over een apeneiland dat is uitgegeven door Uitgeverij Lecturium.

Dit is de samenvatting:
Op een onbekend eiland, midden in de oceaan woonden eens miljoenen apen. Ze waren een vrolijk en zorgeloos apenvolk. Op het eiland zat een grote, maar rustige, vulkaan dus daar trokken ze zich niets van aan tot er op een dag vreemde geluiden te horen waren. De vulkaan werd wakker… en dat is waar dit avontuur begint.

1-10 of 238