Actueel alle berichten


Vacature directeur Van Koetsveldschool

Geplaatst 15 okt. 2018 11:05 door Jelka Bröcheler

Ben jij de enthousiaste, daadkrachtige directeur die wij zoeken voor onze excellente school de Van Koetsveldschool?

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij met enthousiasme en gedrevenheid leiding geeft aan het team van circa 50 medewerkers en een duidelijke visie heeft op het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3). De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel, de financiën en huisvesting van de school en de samenwerking met externe partners die in de school werkzaam zijn. Aan de vernieuwingen waar het speciaal onderwijs de komende jaren mee geconfronteerd wordt, zal de directeur op een positieve en constructieve wijze samen met het personeel van de school en de collega’s van de andere Orionscholen vorm moeten geven.Vacature AVO groepsleerkracht Orion College Zuid

Geplaatst 23 sep. 2018 06:41 door Jelka Bröcheler


Ben jij de gedreven,nieuwsgierige en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen, die moeilijkheden met gedrag ervaren. Daarnaast ben je onderwijsbevoegd en heb je aantoonbare affiniteit met speciaal voortgezet onderwijs.

Kom dan bij ons werken op Orion College Zuid!
Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. We bieden onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-1 onderwijs). Maar dat doe je niet alleen! Met het coachingstraject en de ondersteunende zorgstructuur binnen de school ga je aan de slag.

Vacature Expertisecentrum Orion

Geplaatst 19 sep. 2018 08:35 door Jelka BröchelerHet Expertisecentrum Orion is op zoek naar een adviseur passend onderwijs.

Ben jij de professional die namens het Expertisecentrum Orion als adviseur bijdraagt aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs?

Je werkt samen met onderwijs- en zorgprofessionals en streeft ernaar om de
juiste afstemming te vinden op basis van de ondersteuningsvraag van de school. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen. Je werkt samen met een team van adviseurs onder leiding van de coördinator. Jij biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een
observatie, ondersteuning van de leerling, (beeld-)coaching, co-teaching of het verzorgen van een studiedag of training. Daarnaast ben je actief betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen van het Expertisecentrum Orion.

Herken je je in deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer voor 4 oktober... 

Vacature bestuurssecretaris

Geplaatst 18 sep. 2018 04:24 door Jelka Bröcheler


Word jij de nieuwe bestuurssecretaris van onze stichting? 

Als bestuurssecretaris ben je één van de stafmedewerkers op het stafbureau. Jij zorgt voor de ontwikkeling, analyse en advisering van beleid met betrekking tot de wet- en regelgeving op het beleidsterrein van onderwijs en bestuur (governance), coördineert en bewaakt de beleidsvoorbereiding en het bestuurlijke besluitvormingsproces, stuurt en bewaakt de beleidsuitvoering, draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie, bewaking en evaluatie van het veiligheidsbeleid, ondersteunt de bestuurder, en draagt zorg voor zijn/haar professionalisering.

Lijkt dat je wat? Stuur dan voor 1 oktober je sollicitatie en CV aan onze nieuwe bestuurder Annette van der Poel.

Leerlijn weerbaarheid en seksuele vorming voor ZML leerlingen

Geplaatst 24 jul. 2018 15:10 door Jelka Bröcheler   [ 24 jul. 2018 15:13 bijgewerkt ]


Op de Van Koetsveldschool in Amsterdam krijgen de zml-leerlingen lessen over weerbaarheid en seksuele vorming. Deze lessen zijn voor alle cluster 3-leerlingen tussen de vier en twaalf jaar. Sinds 2011 werkt de school samen met Rutgers en onderwijsadviesbureau CED-Groep om deze lessenserie van verantwoorde inhoud te voorzien.

Leraar 24 maakte een filmpje bij juf Urmila in de klas.

Vacature ASS klas

Geplaatst 24 jul. 2018 14:17 door Jelka Bröcheler


Wij zoeken een bijzondere docent voor een bijzondere klas.

Ben jij…
 Iemand die zijn hart bij het speciaal onderwijs heeft liggen?
 Iemand die in speciale leerlingen de uitdaging ziet?
 Iemand die graag samenwerkt?

Dan ben jij degene die wij zoeken!

In 2016 zijn we begonnen met één ass-instroomklas. We zagen dat er leerlingen waren op
school die (in eerste instantie) meer begeleiding nodig hadden om tot ontwikkeling te komen.
Inmiddels hebben we zoveel aanmeldingen dat we uit gaan breiden naar meer klassen.

Meer info? Klik hier!

Vakbekwaam schoolleiders geslaagd!

Geplaatst 24 jul. 2018 03:59 door Jelka Bröcheler


Trots zijn wij op onze geslaagden van de opleiding Vakbekwaam Schoolleider! 

Gefeliciteerd Kelly, Desiree, Maaike, Anouk en Michel!

Vacature docent consumptieve technieken

Geplaatst 29 jun. 2018 11:03 door Jelka Bröcheler   [ 24 jul. 2018 15:30 bijgewerkt ]


Op Orion College Zuidoost zijn ze op zoek naar een docent Consumptieve technieken. 

Je bent een gedreven, nieuwsgierige en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs in consumptieve techniek en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen en hebt aantoonbare affiniteit met speciaal (voortgezet) onderwijs.

Aarzel niet langer! Solliciteer direct!

Een dag uit het leven van Lid Raad van Toezicht Niels van Tent

Geplaatst 19 jun. 2018 02:07 door Jelka Bröcheler


Van lid van de Raad van Toezicht van Orion Niels van Tent is een portret gemaakt door zijn werkgever Ebbinge. Bekijk hier het filmpje en zie hoe een werkdag uit zijn leven er uit ziet.

Samenwerking jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeente

Geplaatst 5 jun. 2018 08:19 door Jelka Bröcheler

Foto: Huib Wersch


Op 24 mei was er een feestelijk ondertekening van de samenwerking tussen jeugdhulp, het speciaal onderwijs en de gemeente. 
Deze samenwerking leidt er toe dat er vanaf schooljaar 2018-2019:

- vaste specialistische jeugdhulpverleners binnen de school zijn, dichtbij en gemakkelijk te bereiken.
- de specialistische jeugdhulp direct beschikbaar is, er is geen verwijzing meer nodig.
- de jeugdhulp ondersteunend is aan de doelen die op school zijn vastgesteld; jeugdhulpverleners sluiten aan bij het zorgteam van de school.

1-10 of 257