Toelaatbaarheidsverklaring

Algemene informatie over de aanmelding vindt u hier.


Toelaatbaarheidsverklaring en Samenwerkingsverband
Om op een van de scholen van Orion geplaatst te kunnen worden heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband (SWV) van de gemeente waar de leerling woonachtig is. In Amsterdam is dat het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen (voor leerlingen t/m 12 jaar of het Samenwerkingsverband VO Amsterdam en Diemen (voor leerlingen van 13 jaar en ouder).

Woont u in een andere regio en weet u niet bij welk samenwerkingsverband u moet zijn, informeer hiernaar dan bij de gemeente waar u woont of bij de school van uw kind.


Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring
Om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen dient een dossier bij het samenwerkingsverband aangevraagd te worden. Bij het samenstellen van dit dossier krijgt u hulp van de school of instelling waar uw kind op dat moment zit of bij de school waar uw kind is aangemeld. In het dossier moeten de stukken zitten die het Samenwerkingsverband een goed beeld geven over het (school)verleden, het ontwikkelingsniveau, de specifieke onderwijsbehoeften, de hulpverlening die nodig is en de wijze waarop geprobeerd is de leerling optimaal te ondersteunen en waarom dit ontoereikend is gebleken.

Het samenwerkingsverband spreekt zich in de toelaatbaarheidsverklaring uit over de toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft aan:
- de geldigheidsduur van de toelaatbaarheidsverklaring (begin en einddatum);
- het bekostigingsniveau van de ondersteuning (laag, midden of hoog);
- wat de samenvatting is van hun bevindingen (deskundigenadvies).

Voor het verlopen van de TLV dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
De school waar uw kind op dat moment zit, neemt hiertoe het initiatief.


Contactgegevens 

Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen (tot en met 12 jaar)

Bijlmerdreef 1289/2
1103 TV Amsterdam

020 - 723 71 00 werkdagen van 8 - 17 uur

Website: https://www.swvamsterdamdiemen.nl 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam Diemen (vanaf 13 jaar)

Bijlmerdreef 1289/2
1103 TV Amsterdam

020 - 811 99 21 werkdagen van 8 - 17 uur 

Website: http://www.swvadam.nl/