Aanmelding en toelating


Als de talenten van een leerling op een reguliere school niet voldoende ontwikkeld kunnen worden, kan het speciaal onderwijs met passende didactiek, leermiddelen en zorg in die wens voorzien. Aan de hand van landelijk vastgestelde objectieve criteria wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor een school die speciaal onderwijs biedt. 

  

Waar er voorheen een indicatie van de Commissie voor Indicatiestelling van het REC nodig was om voor een Orion school of voor Ambulante Begeleiding op onze school geplaatst te kunnen worden, is dat met Passend Onderwijs gewijzigd naar een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. 


Het samenwerkingsverband waar de huidige school van uw kind staat moet zo’n verklaring afgeven. Als uw kind nog niet naar school toe gaat, dan moet het samenwerkingsverband van de woonplaats van uw kind zo’n verklaring afgeven. In Amsterdam is dat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen. Onze school of de school waar uw kind nu naartoe gaat, kan zo’n toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. 


U kunt ook zelf rechtstreeks bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. 

Samen met u, een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband en, indien uw kind nu ook al op school zit een deskundige van die school, bekijken wij welke onderwijsbehoeften uw kind heeft en welke ondersteuning onze school kan bieden. Ook wordt dan al gekeken naar de mogelijkheden van eventuele terugplaatsing op termijn naar een reguliere school. Wanneer dat nodig is, wordt er een tweede onderwijsadviseur met specifieke deskundigheid bij betrokken.