Aanmelding

Hulp nodig? Meer informatie nodig?

Voor ons staat goed onderwijs aan ieder kind voorop. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw kind op de beste plek voor hem/haar terecht komt binnen of buiten Orion.
We kunnen ons voorstellen dat u niet weet waar u precies moet zijn voor de aanmelding van uw kind. Welke school is geschikt en wat moet u allemaal doen? Hoe zijn de regels en procedures?
Op onze scholen zijn naast directeuren en zorgcoördinatoren ook zorgspecialisten aanwezig om u bij te staan in uw zoekproces.

Informatie over toelating

Voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een speciale ondersteuningsbehoefte heeft Orion verschillende scholen voor speciaal onderwijs (SO). Meer informatie over de toelating tot deze scholen vindt u hier.
Voor leerlingen van 13 t/m 18 jaar met een speciale ondersteuningsbehoefte heeft Orion verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Meer informatie over de toelating tot deze scholen vindt u hier


Kan ik mijn kind direct aanmelden?

Aan een aanmelding van uw kind gaat een kennismaking vooraf. Voor het inwinnen van informatie of het maken van een afspraak kunt u de school bellen en naar de directeur vragen of een e-mail sturen. De contactgegevens van de scholen vindt u hier.


Kennismaking

Voorafgaand aan een eventuele aanmelding kunt u een afspraak maken voor een wederzijdse kennismaking. U krijgt dan een indruk van de sfeer, de werkwijze de inrichting en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De school kan aan de hand van uw informatie een indruk krijgen van de ondersteuning die uw kind nodig heeft en of de school die kan bieden. Als de school en u het idee hebben dat de school de passende ondersteuning voor uw kind kan bieden, volgt de aanmelding. Als de school het idee heeft dat die ondersteuning beter op een andere school geboden kan worden, gaan zij samen met u op zoek naar een andere passende school. 


Aanmelding

De aanmelding gebeurt middels het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier dat u ontvangt van de school die u uitgekozen heeft. 


Informatie opvragen

In het aanmeldingsformulier wordt onder andere toestemming gevraagd voor het opvragen van allerlei informatie over uw kind. De school verzamelt vervolgens samen met u alle voor het onderwijs en de ondersteuning en/of benodigde zorg belangrijke informatie. Hiermee kan de school en het Samenwerkingsverband (zie onderstaand) een beeld krijgen van de ondersteuning die uw kind nodig heeft om van het onderwijs te profiteren.


Toelaatbaarheidsverklaring

Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Zo'n verklaring is noodzakelijk om een leerling te mogen plaatsen. De deskundigen van het Samenwerkingsverband bestuderen hiervoor het samengestelde dossier en verklaren of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. 
Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. 
Meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring vindt u hier.


Wij helpen graag!

Dit gebeurt in overleg met u. Wij helpen u graag! Ook voor advies, informatie, een oriënterend gesprek of een rondleiding kunt u bij ons aankloppen.

Thuiszitters

Door allerlei omstandigheden kan een kind uiteindelijk thuis komen te zitten.
Wilt u een advies om uw kind met eventuele ondersteuning weer (gedeeltelijk) naar school te laten gaan, dan kunt u contact opnemen met Orion (zie contactgegevens) of een mail sturen naar e.starke@orion.nl


Expertisecentrum - voor advies

Wanneer u toch nog vragen heeft over een schoolkeuze voor uw kind met speciale onderwijsbehoeften, neem dan contact op met de coördinator van het expertisecentrum van Orion. Bij de ondersteuningsbehoefte van het kind wordt dan een passende school gezocht. Een gesprek is geheel vrijblijvend!

Voor meer informatie en contactgegevens klik hier.Comments